Huisartsen Praktijk

Per 1 september 2022 is praktijk Weitjens overgenomen door dr Oosterlen.

Huisartsenpraktijk Oosterlen bevindt zich in gezondheidscentrum Fydok. In dit centrum  bevinden zich ook nog huisartsen Prinsenland, huisartsenpraktijk fydok en het fysiotherapie centrum  waar een nauwe samenwerking mee is.

Het team
GG Oosterlen, huisarts

R.C.Kok, huisarts

Fausia Bhoelai, doktersassistente, POH somatiek

Sarella Veerman, doktersassistente

Bezoek adres
Nancy Zeelenbergsinel 811

Afspraak maken

Dagelijks zijn er spreekuren op afspraak. U kunt de assistent(e) hiervoor dagelijks uitsluitend bellen tussen 8:00 uur en 11.00uur.

Voor dringende dan wel spoedeisende zaken kan uiteraard de gehele dag gebeld worden.

Per consult wordt 10 minuten ingepland. In principe wordt in deze tijd één klacht behandeld.

De assistent(e) vraagt, in opdracht van de huisarts altijd naar de aard en de ernst van de klachten. Hierdoor kan enerzijds een inschatting gemaakt worden naar de urgentie, anderzijds kan hij/ zij u beter van dienst zijn om de juiste tijd in te plannen.

Er is een mogelijkheid tot het inplannen van een dubbel consult; u dient dit duidelijk te bespreken met de assistent(e). Een dubbel consult kunt u gebruiken om maximaal twee klachten te bespreken of wat uitgebreider vraag aan de orde te stellen zoals bijvoorbeeld bij psychische problemen. De assistent(e) kan u hierin uitstekend adviseren.
Indien u tevens een consult wenst voor een ander lid van uw gezin is het belangrijk dit tevoren aan te geven bij onze assistent(e). Hiervoor wordt dan extra tijd ingepland.

Visites
Wanneer u wegens gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u bij voorkeur in de ochtend, een verzoek tot een huisbezoek aanvragen bij de assistente. Zij zal wederom triage toepassen om de urgentie en medische noodzaak voor een huisbezoek in te schatten. In geval van spoed komt de huisarts u direct bezoeken en zal hiervoor zijn spreekuur onderbreken. Indien er geen sprake is van spoed zal de huisarts u bezoeken tussen 12-14 uur. De assistente zal dit in overleg met de huisarts bespreken en u hierover informeren.

E- consulten
Heeft u een niet-spoedeisende, korte vraag over uw gezondheid, die u even met uw huisarts wilt bespreken? Gebruik dan onze mogelijkheid voor een E-consult. Hiervoor gebruikt u de berichten knop (https://home.mijngezondheid.net/inloggen/)binnen uw persoonlijk patiëntenportaal. U kunt ook een foto of bestand meesturen.

Houdt er rekening mee dat deze berichten niet met spoed worden behandeld. Wij streven ernaar uw bericht binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Openingstijden
De praktijk is dagelijks geopend van 8:00-17:00 uur

Van  12:00-13:30 uur is de praktijk gesloten i.v.m. lunchpauze en visites

Telefonische bereikbaarheid:
08:00-11:00 uur voor het maken van afspraken
14:00-16:00 uur voor overige zaken